18.05.2012

Прецизност на Google Translate по отношение на основните и второстепенните езици

Google Translate поддържа преводи на голям брой езици, но прецизността им варира в доста големи граници при различните езикови комбинации.Нататък Прецизност на Google Translate по отношение на основните и второстепенните езици