08.05.2014

Безопасността при големите енергийни проекти

От дейности като отоплението на домовете ни до зареждането на мобилните ни устройства, всички икономики са принудени да се занимават с придобиването и използването на енергия и на материали, свързани с енергията. В Европа търсенето надвишава вътрешното предлагане както при традиционните, така и при алтернативните форми на производство на енергия. След разпадането на Съветския съюз, Русия става гарант за постоянни енергийни доставки за Европа. Поради трудните отношения с Кремъл и ненадеждната мрежа от газопроводи европейските страни са мотивирани да се заемат с разработване на алтернативни маршрути за доставка. Един от най-очевидните начини за постигане на тази цел е изграждането на ефективни и сигурни газопроводи. Проекти като Паневропейския газопровод (PEOP) и Трансадриатическия тръбопровод по-известен като Набуко-Запад или TANAP) ще пренасочат доставките на газ за Европа през Каспийско море, Турция и съседните държави, като по тоз начин ще освободят Западна Европа от зависимостта от Русия. Изглежда обаче, че докато европейците, използващи източния газ се стараят да подобрят системата си за доставки, руските производители се опитват да останат конкурентни. Миналата година бившият германски канцлер и говорител на Газпром Герхард Шрьодер обяви, че газопроводът Северен поток 2 на енергийния гигант в момента е в експлоатация и ще доставя 27,5 милиарда кубични метра природен газ годишно през Балтийско море в германските домове. За Газпром новият газопровод представлява голямо постижение, тъй като освобождава дружеството от задължението да доставя газ чрез стари тръбопроводи, които минават през Украйна и които подлагат на компанията на високи транзитни такси.

Поради високите технически изисквания, тези газопроводи са изградени съгласно всички необходими стандарти. На първо място стои въпросът за здравето и безопасността на работниците, които изпълняват конструктивната част от проекта – по самия тръбопроводи и свързаните с него съоръжения. На второ място, самите тръбопроводи представляват значителен риск за безопасността, тъй като са подложени на георискове, които лесно могат да компрометират тяхната функционалност. За самите строители на тръбопроводите и обектите, рисковете, свързани с безопасността, са същите като при всяка строителна работа и включват рискове, като например падане, работа с тежки машини, запалимост, пренапрежение и удар от тежки материали.

Освен това, за служителите, ангажирани в областта на строителството след сервизно обслужване, посочените по-горе въпроси на безопасността се допълват и от условията на околната среда.

Според данните за периода 2008-2012 г., най-голям брой наранявания е причинен от:

  • Падания (от същата или различна височина)- 24%

  • Удар от някакъв тежък предмет– 20%

  • Пренапрежение– 18%

  • Други/Разни– 32%

При строителството след сервизно обслужване, самите газопроводи са изложени на три сериозни проблема на безопасността. Основният проблем винаги е корозията: някои елементи в нефта или газа довеждат до корозия на самата тръба. С времето се появяват цепнатини и се получават течове, които, ако не бъдат поправени навреме, могат да доведат до сериозни нефтени разливи или изтичане на газ. Грешките, допуснати по време на строителството или планирането увеличават риска от такива структурни проблеми като случайно удряне на подземен тръбопровод и недостатъчна поддръжка. И на последно място стои проблемът, свързан с природни бедствия и други подобни рискове, които могат да причинят на частично унищожаване на цели сектори от тръбопровода.

Предвид това всички рискове за служителите и материалната база, както и фактът, че всеки един проект за тръбопровод ще обхваща най-малко три държави, преди да достигне до дестинацията си в ЕС, ефективното прилагане на законодателните изисквания и управлението на здравето и безопасността ще представляват сложна и тежка задача за всички включени в проектите лица и компании. Как да общуват помежду си работниците от Азербайджан по строителни въпроси с колегите си в Грузия или Турция? Как докладите за безопасност да бъдат разпространени до всички екипи по начин, по който всеки ги разбира безпроблемно? За да се справят най-ефективно с тези проблеми, е наложително да използват услугите на надеждна компания за преводи с опит в строителните проекти за газопроводи и правилата за безопасност, която да участва още от самото начало на проекта.

EVS Translations е компания за преводи, регистрирана по FPAL, която предлага преводи на целия спектър от документи съгласно ЗБУТ и притежава над двадесет години опит в преводите на различни енергийни проекти.

Ако вие сте компания, която се занимава с планиране, изграждане и поддръжка на тръбопроводи EVS Translations може да ви помогне да представите на всичките си служители инструкциите, свързани с безопасни условия на труд, ясно, сбито и разбираемо, за да се подобри общото ниво на познания за предотвратяване на злополуки.

Ако имате нужда от преводи за индустрия петрол / газ или необходимост от преводи на геофизични дневници, геотехнически дневници, планове за разработване, изследвания на пластовете, доклади от експедиции, ръководства за експлоатация, покани за участие в търгове, тръжна документация, презентации, протоколи, процедури, документи за експлоатация, одити за съответствие, програми за сондиране, доклади относно находища, експлоатация на находища, технически чертежи, CAD чертежи, проектна документация, доклади от експедиции, оценки на социалното въздействие, както и всякакви други документи, отнасящи се до производствени дружества и опазване на околната среда, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно проектите Ви за индустрия петрол/газ, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.