15.06.2015

Редакция / Proofreading – Дума на деня

В EVS Translations говорим много за редакция. Можем да кажем, че за нас редакцията означава, че конкретен преводач на високо ниво проверява преведения текст спрямо оригинала за печатни грешки, както и такива, свързани с форматирането, последователното използване на терминологията и коректен превод на значението от изходния на целевия език. Ако желаете да прочетете повече за нашия процес на редакция, прочетете нашата статия: Какво включва редакцията. Ако се замислим обаче още малко върху думата proofreading (редакция), откъде всъщност произлиза думата proof?

Редакторът в едно издателство традиционно получава одобрено копие на книга, за да извърши последните проверки преди публикация и поради това процесът е известен като редакция. Проверката в случая описва това, което установява или показва нещо и тя произтича от думата на класическия латински език probare, което означава „проверявам“. През вековете глаголът prove се е преобразувал в съществително, като „v“ преминава в „f“ (по същия начин както believe (вярвам) и belief (вяра), а също така и relieve (облекчавам) и relief (облекчение). В поемата на Чосър The Legend of Good Women (Легенда за добрите жени) той използва preve вместо proof, както личи от изречението: „We han noon other preve“; но към средата на 16 век правописът се изменя в по-модерния си вариант.

Вземайки под внимание фактът, че думата в писмен вид се е използвала повече от 5000 години, може да си представите от колко много години се използва редакцията. Една от най-уважаваните творби в японската литература The Tale of Genji (Сказание за Генджи) е написана през първата половина на 11 век от лейди Мурасаки Шикибу. Представлява заплетен и доста сложен за разбиране разказ за живота в имперския двор по време на японския период Хеян (794-1185) – трябва да се запитате дали някой е редактирал ръкописа й вместо нея. Когато китайският пълководец Сун Дзъ написва своя военен литературен шедьовър The Art of War (Изкуството на войната) някъде около 6 век пр. н. е., дали някой е предложил да провери правописа му?

Много по-късно понятието „редакция“ се появява за първи път в английско издание, като прави своя дебют през 1811 г. The papers of Thomas Jefferson: retirement series (2004) (Томове с писма и документи на Томас Джеферсън: след оттеглянето) представлява колекция от документи и писма от края на мандата на Томас Джеферсън като президент и включва годините от 1809 до 1826. Включено е и писмо от 15 март 1811 г., в което Уилям Дуейн, журналист от Филаделфия, коментира „тежката работа, свързана с редактирането“. През 1845 година Натаниъл Паркър Уилис, редактор на нюйоркския вестник Evening Mirror, предлага много по-положителна перспектива на тази задача, като написва книгата си Dashes at Life with Free Pencil (Чертици от живот със свободен молив). Той пише: „Издателите и продавачите на книги имат достатъчно работа за образованите хора – редакция, подготовка, кореспондиране…“

Слава Богу, в EVS Translations има малко тежка работа, но не малко като количество за нашите редактори, които проверяват точността на нашите преводи, както и качеството на работата ни.