16.06.2015
InDesign translations

Част III: Искате да направите поръчка за превод с обработка в InDesign? 7 неща, които трябва да знаете

Тази поредица от четири части разглежда информационните технологии в преводаческата индустрия или по-конкретно това, което познаваме като преводни технологии. Част I разглежда разрастващата се сфера на преводните технологии, Част II разяснява по-детайлно решенията, които специалистите по преводни технологии в EVS Translations могат да предложат на клиентите.

А сега ви предлага практически съвети за подготовката на вашите материали за превод, които изискват предпечатна подготовка.

EVS Translations предлага решения за предпечатна подготовка, но е добре да знаете, че подходящата подготовка от страна на клиента също е важна за успешния, висококачествен резултат. Ако ви е необходима предпечатна подготовка в допълнение към превода, ето едно полезно ръководство за това какво да предоставите на екипа ни, преди да започне проекта.

Какво ни е необходимо

1. За да преведем един PDF файл, най-добре е да разполагаме с оригиналния файл, с който той е бил създаден (напр. в InDesign с разширение .indd или FrameMaker с разширение .fm), заедно с всички шрифтове и графики, които са използвани.

Защо? Оригиналният формат на файла ще ни позволи да създадем за вас готов за печат документ с висока разделителна способност, като се използват оригиналните шрифтове и графики. Ако не разполагаме с него, ще отнеме повече време и средства да го създадем отново, особено ако изисквате документът да бъде форматиран след това.

Важни моменти, които трябва да се вземат предвид

2. Разширяване на текста. Много езици, преведени от английски, като френския и арабския, могат да изискват до 30% повече място в целевия документ. Други, като японския и опростения китайски, често изискват по-малко място, въпреки че е относително с колко точно.

Текстът може да се разшири не само по отношение на дължината, но също и във височина, тъй като символите на някои езици изискват повече място независимо от ограниченията в дължината на текста. Именно такъв е случаят при азиатските символи, където текстът може да стане прекалено сбит и труден за четене, ако отгоре не се остави достатъчно място.

За да можем да ви предоставим документ, който изглежда също толкова добре на целевия език, ще имаме нужда да сверим с вас къде оформлението може да се различава, напр. може ли дадена графика да бъде преместена, за да се смести по-дълъг текст, или може ли да бъде променен размерът на шрифта? Това би означавало, че ще можем да избегнем проблеми като прекалено много или прекалено малко празни места и т.н.

3. Шрифтове. Някои шрифтове не поддържат определени езици и това означава, че ще трябва да разгледаме възможността за смяна на шрифта, напр. Calibri не поддържа символите, използвани в тайландския. На местата, където би трябвало да има текст, вместо това се появяват празни квадратчета. В този случай вероятно ще използваме Arial, който поддържа тези символи.

Също така трябва да проверим дали сме получили всички шрифтове, използвани в документа. Както вече споменахме, ако даден шрифт липсва, може да се наложи да го заменим с подобен на него.

4. Графики. Както вече споменахме, трябва да проверим дали сме получили всички тях, за да можем да създадем готов за печат PDF файл с висока разделителна способност на целевия език. Ако дадена графика липсва, няма да можем да я пресъздадем в целевия документ и на мястото, където би трябвало да бъде изобразена, вместо нея ще има сиво квадратче. Това означава, че без оригиналната графика или неин заместител няма да можем да създадем файл, който е готов за печат.

5. Текст, с който не може да се работи. Има ли текст, с който не може да се работи, но който трябва да се преведе? Ако е така, ние ще трябва да създадем легенда за графиките. В зависимост от това под каква форма е текстът, с който не може да се работи, напр. в графика или екранна снимка, е възможно да успеем или да не успеем да включим преводите в крайния документ.

6. Проследени промени и коментари. Искате ли преводът също да отразява и направените промени с функцията за проследяване на промени? Нуждае ли се от превод някой от коментарите, добавени за справка? Необходимо е да вземем това под внимание преди започване на превода, за да гарантираме, че броят на думите е точен и файловете за превод са подготвени правилно. След като преводът вече е започнал, коригирането на проблема става трудно и сложно.

7. Слоеве. Трябва ли всички слоеве да бъдат преведени, включително скритите? А текстът (ако има такъв) в пейстбордa? Съдържание, което не се появява на страницата, но присъства във файла на InDesign, ще бъде отчетено от софтуера за превод и включено за превод, освен ако не е уточнено друго преди започване на превода.

(Забележка: всяко съдържание в скрити слоеве няма да бъде отчетено от софтуера за превод и няма да бъде включено за превод, освен ако не е уточнено друго преди започване на превода. Поради тази причина трябва да знаем предварително, за да гарантираме, че не сме завишили цената за клиента, че броят на думите е точен и че сме подготвили файла за превод правилно.)

Свържете се с нашия експертен персонал в EVS Translations относно вашите изискания за предпечатна подготовка. Те ще ви разяснят процеса и ще работят, за да ви предоставят висококачествени, готови за печат материали.