14.06.2018

Първо процесът и след това системата – управлението на преводите става лесно

Кристиан Вай, член на ръководството на Across Systems GmbH
Кристиан Вай, член на ръководството на Across Systems GmbH
Снимка: Across

Икономичният и автоматизиран контрол на процесите и проектите за превод става все по-важен. Защо? Предизвикателствата са например по-кратките срокове за въвеждане на продуктите, увеличаващият се брой езици, на които се превежда, по-сложните структури на документите и системите, а също големият брой участници в процесите. Следователно всеки проект за превод не трябва да се разглежда като изолиран случай, а трябва да се имат предвид процесите като цяло – с дейностите и отделните звена по цялото продължение на веригата. Но как да започна с планирането и къде са рисковете? Г-н Кристиан Вай*, член на ръководството на Across Systems GmbH, дава представа за възможностите за автоматизация на процесите, свързани с преводите.

Интегриране на „външните“ процеси във вътрешния работен процес

Стандартът ISO 17100 за процесите на превод установява общи норми за различните заинтересовани страни в областта на преводите, за да се гарантират условията за определено очаквано ниво на качество. Такива външни процеси – в случай на регистрация, но най-вече сертифициране – трябва да бъдат приложени в собствения работен процес на компанията. Много компании обаче не могат да приложат тези специфични за бранша изисквания и да работят „на базата“ или „според“ стандарта. Преди да се обмисли коя платформа е най-подходящото решения, трябва да се създадат ясни вътрешни процеси.

Търговските процеси при преводаческите услуги забавят процеса на обработка на данни. Как се закупува езикова услуга? Каква е цената на думата? Какъв обем е нужен? Рамковото споразумение има ли смисъл? Каква роля играе качеството? На всички тези въпроси трябва да се отговори, преди да се избере софтуер за управление на преводите. Тъй като: Процесът е по-важен от системата.

Комуникацията – основата за строен преводачески процес

Крайната цел е да се помогне на клиента и да му се даде необходимия ноу-хау, за да се проведе обсъждане на едно и също ниво на познания. Партньорската комуникация е алфата и омегата, за да се предостави на клиента ценна добавена стойност, която е подходяща за него. Когато се преодолее първото препятствие – създаването на вътрешни процеси и внедряването на външни процеси, може да се премине към автоматизирането на процеса на превод и предаване на данни. Задачите се извършват по-ефективно, премахват се ръчните работни стъпки – софтуерът за управление на превода е конфигуриран като огледален образ на процесите.

Максимална информация – напълно автоматична, сигурна и винаги достъпна

С менюто за управление на платформа за превод, като например сървъра Across Language, имате не само поглед над проектите, неизпълнените задачи и преведения брой думи, но също така можете да извикате други инструменти за редактиране в дадена система по всяко време. Най-важното е, че форматът за обработка на документи Across, защитава преводаческите проекти от злоупотреба. В сравнение с конвенционалните XLIFF файлове, които могат да бъдат отворени от всеки потребител с обикновени текстообработващи програми като Word или Notepad, форматът Across предлага бариери в процеса, които ограничават правата за четене или редактиране до избрани лица, като по този начин се гарантира защита на данните съгласно GDPR. По този начин е изключена незаконна онлайн размяна на файловете за превод.

CAT-Tool, терминологична система и преводаческа памет – всичко на едно място

Посредством съвместимите елементи всички участници в процеса работят в една система. Предимствата са: Прозрачност и решения в реално време. Независимо дали става дума за външна преводаческа фирма, агенция или преводач на свободна практика – данните на клиента се обработват отговорно по всяко време. Браншовият език на компанията се използва последователно, преводните памети допълнително ускоряват процеса на превод и установените правила на проекта гарантират еднозначни резултати. В допълнение цялостната система за управление на преводите спомага да се създават текстове в съответствие с правилата, да се прилагат процесите правилно и да се синхронизират само данните, които наистина са необходими, за да се намали количеството данни.

Тенденция за машинни преводи: Интелигентен интерфейс за индивидуални процеси

Всеки говори за тенденцията „машинен превод“, който междувременно достига ниво, което го прави полезно допълнение, но не заменя напълно човешкия превод. Има документи, които са по-подходящи за машинен превод (например много големи количества данни) и такива, които изискват много високо качество и следователно трябва да бъдат редактирани от човек преводач (например договори). Сървърът Across Language предоставя връзки с различни машини за превод, например DeepL. Преводаческата индустрия и нейните профили на работа се променят – преводачите се превръщат в редактори, преводачите от български на немски език се конкурират с германци, които са емигрирали и влизат в бизнеса в чужбина поради многоезичието си. Едно е сигурно: Пазарът е принуден да реагира.

Вие сте на ред – автоматизирайте Вашите езикови и преводачески проекти!

Системите за управление на преводите помагат да се поддържа контрол в напълно автоматизирани процеси и да се осигури техническа сигурност. Търсите индивидуално решение за Вашите вътрешни процеси или желаете да се запознаете с функционирането на системата за управление на превода? Можете да научите повече в безплатното Online-Demo на Across Systems.

Тук можете да откриете още информация по темата Безопасност и защита на данните. Тук можете да научите още по темата Терминологични бази данни; как би изглеждало бъдещето на преводите, направени от хора, можете да прочетете тук.

*Кристиан Вай* е следвал англистика в университет в Манхайм. Като член на управителния съвет на Across Systems, той значително е спомогнал за развитието на дружеството и продуктите. Освен това консултира клиенти във връзка с езикови технологии, преводачески процеси и интегрирани решения за машинен превод.