22.05.2019

Дриблиране / Dribbling

Дриблиране / Dribbling – Дума на деня – EVS Translations
Дриблиране / Dribbling – Дума на деня – EVS Translations

Обикновено когато повечето от нас мислят за днешната дума, имат предвид очевидната й употреба – в баскетбола. Във футбола обаче думата вече почти не се използва. Може донякъде да е изненадващо, но тя може да бъде употребявана и в спортове, в които се борави със стик, като хокея на трева или хокея на лед, или дори, колкото и да не ви се вярва, при плуването и ударите при водната топка. Като се има предвид, че това е жизненоважна част от един от най-популярните спортове в света, е време да погледнем какво всъщност означава дриблирането.

Естествено, в технически спортен смисъл, дрибълът може да се определи като преместване на топката в определена посока, като се избягват опитите на защитниците да пресрещнат или да спрат движението, но думата има много по-влажен и „течащ“ произход. Първоначално тя е вариация на думата drip, идва от староанглийската drypan/dryppan и произлиза от протогерманската drupjanan, като всички те означават „стичам се на капки“. Показателно за неговия произход, свързан с изтичането на течност (или капене) на капки е първото известно споменаване на нашия термин, което може да бъде открито в памфлет от 1589 г. от полемиката срещу англиканската църква от пуритан, използващ псевдонима Мартин Марпрелейт, който пише: „Мисля, че е добре от време на време да изцеждам думи в писмо на лист хартия.”

При такова начало може да е трудно да се разбере как дума, дефинирана по този начин може да бъде асоциирана с действията в баскетбола и футбола, които познаваме днес. Метафоричната употреба на термина в смисъл на нещо, което е „незначително или е съставено от маловажни или дребни елементи“, може да се види в превода от 1600 г. от Филемон Холанд на книгата Ab Urbe Condita Libri от Тит Ливий (която той озаглавява „История на Рим, написана от Тит Ливий от Падуа“), където срещаме следното изречение: „Последваха незначителни схватки между картагенците и римляните.” На пръв поглед, този пример може да не означава кой знае какво; но ако се вгледаме в думата от гледна точка на логиката, във всичко това има смисъл: в крайна сметка какво друго е дрибълът в спорта, ако не серия от малки, незначителни действия, за да се придвижи топката напред?

Като потвърждава тези изводи, първата употреба на думата конкретно в спорта може да се открие в октомврийския брой на списание Sporting Gazette от 1863 г., където А. Г. Гиймард заявява: „По време на игра на ръгби, когато играчът бавно дриблира с топката пред краката си”. Тук терминът е използван в смисъл на „продължително придвижване по терена пред и покрай играча, чрез поредица от бързи къси изтласквания“.

Разширявайки това значение, десетилетие по-късно, терминът се използва през 1873 г. в книгата Billiards (Билярд) от Джоузеф Бенет, който го видоизменя и му придава значението „придвижване на топката със слаби тласъци“: „Бялата топка се придържа на място, а със същия удар се дриблира червената топка към ъгъла.”

По този начин позицията на думата в спорта е утвърдена и тя започва да „подскача“ наоколо още няколко десетилетия (интересна игра на думи, нали?), докато се появява за пръв път на 15 април 1893 г. в брой на списание Daily Journal на град Логанспорт, Индиана, със значение „тупкане на баскетболната топка с ръка и едновременно придвижване около терена“: „Топката може да се дриблира с ръка около игрището.”

Кой е можел да предположи, че падащи капки или стичащи се струйки вода ще стигнат толкова далеч? Може би това просто показва, че нашето разбиране на думите представлява компромис между първоначалното значение и приложното значение.