03.05.2011

Медицински и фармацевтични преводи и езикови услуги

  Фирма за преводи EVS Translations: Доставчик на цялостни услуги за изключителни медицински и фармацевтични преводи Централизирани преводи Централизирани системи за преводна памет съхраняват Вашата преводна памет на нашите централни сървъри, гарантирайки спазването на най-стриктни нива на контрол на качеството и последователност на превода По този начин намаляваме риска от закъснения на продукта, преразход, нарушения, съдебни … Нататък Медицински и фармацевтични преводи и езикови услуги

14.04.2011

Международна конференция за развитие на образованието в областта на устните и писмените преводи, Пекин, Китай

Едуард Вик ще направи презентация на форума на CIUTI от Международната конференция за развитие на образованието в областта на устните и писмените преводи в Пекин, Китай, на 21 май 2011 г.

Международна конференция за устни и писмени преводи TRANSLATA 2011, Инсбрук, Австрия
14.04.2011

Международна конференция за устни и писмени преводи TRANSLATA 2011, Инсбрук, Австрия

Едуард Вик, управляващ директор на EVS Translations, ще изнесе презентация на Първата международна конференция за устни и писмени преводи TRANSLATA 2011, “Научно-изследователската дейност в устните и писмени преводи: Вчера – Днес –Утре” в Инсбрук, Австрия, на 14 май 2011 г.

03.03.2011

Преводи в областта на медицината и фармацията

Преводи в областта на медицината и фармацията Предклинични проучвания – лаборатория, ІІ-ра фаза, токсикология, фармакология Клинични проучвания – протоколи, отчети, информирани съгласия Регулаторни – регистрационни досиета, листовки, КХП, етикети Производство – безопасност и здраве, стандартни оперативни процедури, методи, опаковки След пускане на пазара – контрол на безопасността на лекарствата, нежелани лекарствени реакции, доклади за безопасността … Нататък Преводи в областта на медицината и фармацията